Treningi

Zajęcia treningowe Kraków Athletics Team są zoptymalizowane dla zawodników będących na różnych etapach kariery sportowej. Liczba zajęć jest odpowiednia do stażu treningowego, tempa przemian rozwojowych w ontogenezie, aktualnego poziomu wytrenowania oraz osiągniętego poziomu sportowego.

Pierwsza podgrupa to zawodnicy na etapie szkolenia wszechstronnego – zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu.

Druga podgrupa to zawodnicy na etapie szkolenia ukierunkowanego – zajecia treningowe odbywają się 4-5 razy w tygodniu.

Trzecia podgrupa to zawodnicy na etapie szkolenia specjalnego – zajęcia odbywają się minimum 6 razy w tygodniu.