Składki członkowskie

Sposób i warunki opłacania składek członkowskich:

 

1. Składki członkowskie powinny być opłacane miesięcznie lub kwartalnie do 1-ego dnia każdego pierwszego miesiąca w poszczególnych miesiącach lub kwartałach.

2. Opłata składki członkowskiej odbywa się przelewem na konto Klubu.

3. Składki mogą być opłacane z góry za więcej niż jeden miesiąc lub kwartał.

4. W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje:

składka członkowska;

nazwisko i imię osoby, za którą opłacana jest składka;

okres za jaki dokonana jest opłata – miesiące.

 

Dane do przelewu:

Kraków Athletics Team

os. II Pułku Lotniczego 28/38

31-869 Kraków

Pekao S.A.: 74 1240 4719 1111 0010 8939 4862