Grupa

Witam na stronie Kraków Athletics Team. Klub został założony w 2019 roku i jest propozycją dla zawodników będących na różnych etapach kariery sportowej.

Planowanie rozwoju sportowego dzieci i młodzieży powinno być odpowiednie do tempa przemian rozwojowych w ontogenezie, aktualnego poziomu wytrenowania oraz osiągniętego poziomu sportowego. Stwierdzenia te są podstawą istnienia w procesie treningu etapów przygotowania: wszechstronnego, ukierunkowanego i specjalnego dodatkowo wymienia jeszcze czwarty etap – mistrzowski.

Pierwsza podgrupa to zawodnicy na etapie szkolenia wszechstronnego - wyraźnie wyznaczony i sformułowany cele: rozwijanie potencjału motorycznego, wyposażenie w bogaty zasób umiejętności ruchowych oraz rozpoznanie kierunkowych uzdolnień i zainteresowań sportowych.

Druga podgrupa to zawodnicy na etapie szkolenia ukierunkowanego - trening różnicowany ze względu na czynniki rozwojowe, dotychczas ukształtowany poziom potencjału ruchowego oraz prognozowane wymogi modelowe zamierzonej specjalizacji.

Trzecia podgrupa to zawodnicy na etapie szkolenia specjalnego - trening podporządkowany jest nabywaniu i doskonaleniu umiejętności i sprawności specjalnej, różnicowanie ma charakter techniczny, taktyczny i funkcjonalny.

Kierowany nabór i selekcja do grupy KATeam odbywa się przez cały rok, a jej powodzenie uzależnione jest między innymi od zaangażowania nauczycieli Wychowania Fizycznego i rodziców w udział dzieci w treningach lekkoatletycznych.

Każdego kto będzie chciał rozpocząć przygodę z lekka atletyką bardzo serdecznie zapraszam na zajęcia treningowe.

Pierwsze sukcesy zawodników przychodzą nie tylko dzięki ich predyspozycjom, lecz przede wszystkim dzięki systematycznemu treningowi, którego realizacja uczy systematyczności, wytrwałości i cierpliwości. Udział zawodników w rywalizacji sportowej poprzedzona zostaje przygotowaniem i odbywa się z pełnym szacunkiem dla przeciwnika.