Dotacje Krakowa na sport

Wyniki konkursu projektów dla klubów na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 roku.

Gmina Miejska Kraków wyda na ten cel 6 milionów złotych, o milion złotych więcej niż w roku ubiegłym. Pieniądze otrzymają 123 kluby, stowarzyszenia i fundacje (osiem wniosków odrzucono).

W galerii publikujemy wykaz wszystkich dotacji. Sprawdź, czy jest wśród nich klub, w którym trenujesz lub któremu kibicujesz.

TS Wisła Kraków - 293 tys. zł („Droga po mistrzostwo z TS Wisła Kraków 2022") i KS 1906 Cracovia - 95 tys. zł („Sprzyjanie rozwojowi sportu w 2022 roku - KS Cracovia 1906"), a ponadto 60 tys. zł otrzymała Fundacja Wisły Kraków ("Zajęcia piłkarskie dla chłopców i dziewczynek od 4. roku życia do 13. roku życia kompatybilne ze sportami dla osób z niepełnosprawnościami"), 40 tys. zł Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wspierania Młodych Talentów 100 lat Cracovia („Młodzież w Pasy") oraz 35 tys. zł Stowarzyszenie Akademia Mistrzów Cracovia („Od przedszkola do Seniora").

Wśród klubów, które dostały dofinansowanie na szkolenie dzieci i młodzieży są również Garbarnia, Nowy Hutnik 2010, Prądniczanka, Wawel, Wanda, Kabel, Borek oraz wiele innych, w tym także niepiłkarskie, których wykaz wraz z przyznanymi kwotami zamieszczamy w galerii.

Wnioski Nadwiślana, Zwierzynieckiego i Stowarzyszenia Siemacha nie zostały rozpatrzone, gdyż nadeszły po terminie zgłoszeń. Błędy we wnioskach i braki formalne nie pozwoliły przyznać pieniędzy pięciu innym podmiotom: Małopolskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki, KS Budo, UKS 22, Stowarzyszeniu Radwan Sport i Fundacji Centrum Inicjatyw Sportowych.

Wypłata dotacji przyznanych z budżetu Gminy Miejskiej Kraków na realizację projektów nastąpi w formie przekazania beneficjentom, po zawarciu umów, środków na poczet poniesienia kosztów realizacji projektów lub refundacji poniesionych kosztów.